Cristin-prosjekt-ID: 556302
Registrert av: REK Sist endret: 9. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 556302
Registrert av: REK Sist endret: 9. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kognitiv funksjon etter kateterbasert aortaklaffinnleggelse

prosjektleder

Siri Rostoft
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1579

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv funksjon etter kateterbasert aortaklaffinnleggelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Kateterbasert innsettelse av hjerteklaff tilbys nå også gamle og relativt skrøpelige pasienter. Dette kan gi økt livskvalitet og forventet levetid, men kan også føre til komplikasjoner som blodpropp til hjernen og funksjonsnedsettelse. Det er ønskelig å få mer presis kunnskap om hvilke pasienter som har, og hvilke som ikke har, nytte av slik behandling. Det planlegges å inkludere 180 pasienter som allerede er akseptert for innsettelse av ny hjerteklaff. Disse vil gjennomgå hukommelsestester, fysiske funksjonstester, livskvalitetstester og fysisk undersøkelse. Dette er en prospektiv observasjonsstudie: pasientene undersøkes før innsettelse av hjerteklaff, få dager etter, og etter 3 måneder og 1 år. Det vil også innhentes informasjon om andre sykdommer, evt reinnleggelser i sykehus, død og dødsårsak. Hovedmålet med studien er å vurdere kognitiv funksjon, dvs hjernefunksjoner som hukommelse og oppmerksomhet, i forløpet av slik behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Rostoft

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Per Steinar Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eva Cecilie Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hege Ihle-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisabeth Skaar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »