Cristin-prosjekt-ID: 557712
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 09:30

Cristin-prosjekt-ID: 557712
Registrert av: REK Sist endret: 3. desember 2018, 09:30
Prosjekt

Hørselstap i barndommen og senere i livet

prosjektleder

Bo Engdahl
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2466

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2011 Slutt: 28. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hørselstap i barndommen og senere i livet

Populærvitenskapelig sammendrag

Konsekvensene av hørselstap tidlig i livet kan være av stor betydning for senere psykososial utvikling og helse, og dermed ha stor betydning i et folkehelseperspektiv. Mulige konsekvenser kan være lavere utdannelse, inntekt og deltakelse i arbeidslivet enn blant befolkningen ellers, dårligere sosialt nettverk, og nedsatt psykisk helse. I perioden 1954-86 fikk alle elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag sin hørsel undersøkt i løpet av skoletiden. Alle 8407 elever som testet positivt i hørselsscreeningen ble tilbudt undersøkelse av ØNH-spesialist. Vi vil benytte data fra HUNT 1-3, Hørselsundersøkelsen i NT, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre. Vi vil undersøke betydningen av tidlig hørselstap på hørsel, psykososiale forhold, samt andre helsevariabler senere i livet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bo Engdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Bo Lars Engdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Mariann Idstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Eskil Bjørgan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Ellen Kvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »