Cristin-prosjekt-ID: 558915
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2022, 10:54

Cristin-prosjekt-ID: 558915
Registrert av: REK Sist endret: 25. mars 2022, 10:54
Prosjekt

Genetikk og nevropatisk smerte

prosjektleder

Kristian Bernhard Nilsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1593

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 275476

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetikk og nevropatisk smerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er vanskelig å behandle. For å kunne gi bedre behandling for denne typen smerte er det nødvendig å forstå mekanismene bedre enn vi gjør i dag. Vi ønsker å kunnskapen om disse mekanismene ved å studere genetiske markører for nevropatisk smerte. Dette vil vi gjøre ved å samle inn informasjon fra pasienter med ulike typer nerveskader og nervesykdommer. Selv om nerveskadene er tilsynelatende like, vil noen av disse pasientene ha smerter, og mens andre vil ikke ha smerter. Ved å sammenligne genene til de pasientene som har smerter, med de som ikke har smerter håper vi å finne genetiske varianter som kan forklare hvorfor nevropatiske smerter oppstår.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Bernhard Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

David Bennett

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Oxford - Branch: Nuffield College

Sissel Løseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord RHF

Trond Sand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ina Elen Hjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Genome-Wide Association Study of 2,093 Cases With Idiopathic Polyneuropathy and 445,256 Controls Identifies First Susceptibility Loci.

Winsvold, Bendik K S; Kitsos, Ioannis; Thomas, Laurent; Skogholt, Anne Heidi; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Zwart, John Anker Henrik; Nilsen, Kristian Bernhard. 2021, Frontiers in Neurology. STOLAV, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Which combined nerve conduction study scores are best suited for polyneuropathy in diabetic patients?

Dunker, Øystein; Nilsen, Kristian Bernhard; Olsen, Sandra Elise; Åsvold, Bjørn Olav; Bjørgaas, Marit Ragnhild Rokne; Sand, Trond. 2021, Muscle and Nerve. STOLAV, NTNU, OUSVitenskapelig artikkel

Can within-subject comparisons of thermal thresholds be used for diagnostic purposes?

Dunker, Øystein; Lie, Marie; Nilsen, Kristian Bernhard. 2021, Clinical Neurophysiology Practice. OSLOMET, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3