Cristin-prosjekt-ID: 558922
Registrert av: REK Sist endret: 29. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 558922
Registrert av: REK Sist endret: 29. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

IMPACT - Effekt av nye terapeutiske midler for pasienter som skal opereres for eggstokkreft

prosjektleder

Line Bjørge
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1168

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IMPACT - Effekt av nye terapeutiske midler for pasienter som skal opereres for eggstokkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å undersøke sikkerhet og effekt av behandling med utvalgte terapeutiske midler, hos kvinner med nydiagnostisert eggstokkkreft med spredning. Få studier har undersøkt hvordan medikamenter påvirker svulstvev og pasienters immunsystem hos kvinner som ikke har mottatt behandling for kreftsykdommen enda. Window-of-opportunity studien er fase 0, multisenter, åpen, og ikke-randomisert. Kvinner som tilbys kikkhullsoperasjon som del av kreftutredningen vil inkluderes. Om pasienten vurderes til å være operabel vil primæroperasjonen bli gjennomført 2 uker senere. I denne perioden vil pasienten motta studiemedikamentet. Kliniske data og biologiske prøver samles inn fortløpende. Effekt måles primært ved endringer i biomarkører i prøver tatt før og etter medisin, mens sikkerhet måles ved registrering av bivirkninger og endring i blodprøver. Sekundære mål er å kartlegge endring i biologiske og kliniske variabler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Elisabeth Leikvoll Enge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Cecilie Fredvik Torkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Olesya Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kathrine Woie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »