Cristin-prosjekt-ID: 558923
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 558923
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Internasjonal samlestudie: Intervallkreft ved tomosyntese i mammografiscreening

prosjektleder

Solveig Hofvind
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1597

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Internasjonal samlestudie: Intervallkreft ved tomosyntese i mammografiscreening

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å undersøke om bruk av tomosyntese (3D) i mammografi-screening vil bedre sensitiviteten av mammografiscreening, sammenlignet med bruk av digital mammografi (2D). Vi vil ta utgangspunkt i individuelle screeningdata og benytte meta-analyser for å stratifisere resultatene basert på alder og brystets tetthet. Metaanalyser er nødvendige fordi intervalkreftraten er så lav og en da må lagge sammen data fra flere studier for å få tilstrekkelig statistisk styrke til å kunne tolke resultatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Solveig Hofvind

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Solveig Hofvind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Silje Sagstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Sofie Sebuødegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 4 av 4