Cristin-prosjekt-ID: 559166
Sist endret: 22. oktober 2017, 14:53

Cristin-prosjekt-ID: 559166
Sist endret: 22. oktober 2017, 14:53
Prosjekt

What works for whom and how? Mechanisms Of change in Psychotherapy – the MOP study. A randomized study of psychodynamic and cognitive behavioral therapy for patients with depressive disorder.

prosjektleder

Jan Ivar Røssberg
ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Dynamisk Psykoterapi • Psykoterapi • Kognitiv atferdsterapi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2016 Slutt: 15. august 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

What works for whom and how? Mechanisms Of change in Psychotherapy – the MOP study. A randomized study of psychodynamic and cognitive behavioral therapy for patients with depressive disorder.

Tittel

Endringsmekanismer i psykoterapri (MOP-studien)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ivar Røssberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Theresa Wilberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Randi Ulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Toril Dammen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Erlend Bøen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 5