Cristin-prosjekt-ID: 559447
Sist endret: 24. oktober 2017, 15:19

Cristin-prosjekt-ID: 559447
Sist endret: 24. oktober 2017, 15:19
Prosjekt

Med livsmestring på timeplanen. En evaluering av det helsefremmende skoletiltaket LINK

prosjektleder

Solveig Holen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Med livsmestring på timeplanen. En evaluering av det helsefremmende skoletiltaket LINK

Vitenskapelig sammendrag

Det universelle skoletiltaket LINK er utviklet av RVTS Sør, og har som formål å styrke både individ og gruppe ved å bidra til trygghet i klassen, gode relasjoner og god følelsesregulering. LINK inngår som en del av den ordinære undervisningen og er en del av planen for arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse i Lillesand. I samarbeid med Lillesand kommune gjennomfører vi en systematisk utprøving (pilot) på barnetrinnet. Formålet er å evaluere LINK med tanke på hvordan det passer inn i skolehverdagen. Vi vil undersøke om tiltaket har betydning for barnas sosiale tilpasning, livsmestring, trygghet, relasjoner og klassemiljøet. Basert på resultatene vil vi tilpasse og justere tiltaket slik at det er best mulig tilpasset skolehverdagen og formålet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Solveig Holen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Torstein Garcia De Presno

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Karen Ringereide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
1 - 3 av 3