Cristin-prosjekt-ID: 559586
Sist endret: 30. oktober 2017 17:46

Cristin-prosjekt-ID: 559586
Sist endret: 30. oktober 2017 17:46
Prosjekt

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

prosjektleder

Martin Miles
ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 263053

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geofag

Emneord

Klima • Havstrømmer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Populærvitenskapelig sammendrag

Kvantitativ informasjon om fortidige hav-, klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden. ULTRAMAR-prosjektet er en studie av fortidige endringer basert på høyoppløselige (årlig til mellomårlig) paleo proksy rekorder fra det subarktiske Atlanterhavet. Prosjektet utvikler en ny proksy rekord fra sør-vest for Island som er påvirket av Irminger-strømmen, en avstikker fra den Nord-Atlantiske havstrømmen. Her benytter vi metoden sklerokronologi til å bygge en masterkronologi basert på tilvekstringer i flere eksemplarer av bivalven Arctica islandica, en art som egner seg spesielt godt til høyoppløselige paleoklimarekonstruksjoner. Prosjektet også setter sammen og analyserer ca. 25 eksisterende proksy rekorder for å bedre estimere og forstå mellomårlig til multidekadiske variasjoner i hav-atmosfære systemet, bl.a. variasjoner i sjøtemperaturen knyttet til svingninger (oscillasjoner) som den nordatlantiske oscillasjon (NAO) og atlantiske multidekadiske oscillasjon (AMO).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Martin Miles

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Carin Andersson Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2