Cristin-prosjekt-ID: 560343
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560343
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antistoff mot pandemisk A(H1N1) hos kvinner som var gravide under pandemien og deres nyfødte barn

prosjektleder

Kristian Waalen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/2309

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antistoff mot pandemisk A(H1N1) hos kvinner som var gravide under pandemien og deres nyfødte barn

Populærvitenskapelig sammendrag

En av hovedoppgavene til Folkehelseinstituttet er å overvåke immunitet i den norske befolkning mot smittsomme sykdommer som kan forårsake alvorlig sykdom eller utbrudd med alvorlige helsemessige konsekvenser for befolkningen slik som den nye influensapandemien. Det er viktig å skaffe til veie kunnskap om utbredelsen av og immunitet mot den nye influensa A(H1N1) i Norge. Spesielt ønskes det å kartlegge hvordan immuniteten er hos gravide overfor nytt A(H1N1). Infeksjon og immunisering av gravide kvinner fremkaller et antistoff respons som kan resultere i passiv overføring av nok antistoff for å beskytte de aller yngste barnet for influensa. Vi ønsker å studere om infeksjon/vaksinasjon av gravide mot pandemisk influensa har gitt beskyttelse hos nyfødte, samt varighet av beskyttelse hos mor og barn. Informasjon fra denne studien er viktig for videre råd og veiledning overfor tiltak for å begrense influensa A (H1N1) spredning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristian Waalen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1