Cristin-prosjekt-ID: 560348
Registrert av: REK Sist endret: 11. november 2021, 11:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560348
Registrert av: REK Sist endret: 11. november 2021, 11:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Den norske influensastudien (NorFlu)

prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/2165

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den norske influensastudien (NorFlu)

Populærvitenskapelig sammendrag

Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet, og foreløpige tall fra H1N1 pandemien bekrefter dette. Vaksinen er regnet som trygg, men mange gravide er redde for mulig risiko ved vaksine. Det spekuleres også i om influensa i svangerskapet kan gi negative følger for fosteret og for senere helse og utvikling. En stor kohortstudie vil gi kunnskap om influensa under graviditet og mulige senfølger. Effekter av influensa, vaksine og bruk av medisiner mot influensa på gravide og på barnets helse er av særlig interesse. Formålet er også fortløpende overvåking av helseeffektene hos mor og barn, for best mulig informasjon til de gravide og befolkningen og videre håndtering av pandemien. NorFlu designes etter samme modell som Den norske mor og barnundersøkelsen, og sammen vil de brukes til årsaksforskning om mødres og barns helse, med spesielt fokus på influensa.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lill-Iren Schou Trogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Borren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Miloje Savic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Anna Hayman Robertson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Jennifer Lynn Dembinski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for virologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »