Cristin-prosjekt-ID: 560350
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560350
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Trening og humør: er intensitet iog fysisk form av betydning?

prosjektleder

Kamilla Rognmo
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1960

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trening og humør: er intensitet iog fysisk form av betydning?

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien ønsker å gi kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker humør. Mer spesifikt vil studien undersøke hvordan menneskers fysiske form spiller en rolle for hvilken type intensivitet som vil være mest fordelaktig for individet, med tanke på positive forandringer i humør. For å kunne besvare dette vil det bli gjennomført en intervensjon, der deltakerne blir delt inn i to grupper*** høy og lav intensitet. Deltakerne skal så gjennomføre en økt med fysisk aktivitet på ergometersykler på 30 minutter. Både før og etter intervensjonen vil det bli tatt i bruk validerte og reliable instrumenter for å måle humør. Det vil også bli administrert et spørreskjema for fysisk form før intervensjonen, utarbeidet av verdens helseorganisasjon. Vekt, høyde, fettprosent og hvilepuls vil måles objektivt, Denne studien er viktig for å fremskaffe kunnskap om faktorer som påvirker hvorvidt fysisk aktivitet oppleves som humørfremmende, som igjen kan påvirke motivasjon for å utøve aktiviteten i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kamilla Rognmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Torsten Martiny-Huenger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Alida Falch Sødal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3