Cristin-prosjekt-ID: 560354
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560354
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomsten av potensielt traumatiserende hendelser og kompleks PTSD og sammenhengene med fysisk helse i Tromsø 7

prosjektleder

Jens Thimm
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1965

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2018 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomsten av potensielt traumatiserende hendelser og kompleks PTSD og sammenhengene med fysisk helse i Tromsø 7

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange mennesker opplever i løpet av sitt liv belastende og potensielt traumatiserende hendelser som for eksempel vold, uønskede seksuelle handlinger eller tapet av en nær person. Tidligere forskning har vist at disse livshendelsene er assosiert med en økt risiko for et vidt spekter av negative helsekonsekvenser både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Basert på data fra den siste Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7, n = 21083) og en oppfølgingsstudie ønsker vi å undersøke forekomsten av belastende livshendelser, post-traumatisk stresslidelse (PTSD), kompleks PTSD og deres assosiasjoner med fysisk helse. Vi ønsker videre å undersøke bruk av og behovet for helsetjenester av de som har opplevd belastende livshendelser. Ved å øke kunnskapen om de negative effektene av traumer kan resultatene fra den aktuelle studien bidra til tidligere identifisering av traumer og traumerelaterte problemer og mer kosteffektive helsetilbud.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Thimm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anne Høye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kamilla Rognmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4