Cristin-prosjekt-ID: 560356
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560356
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dobbel- og trippelbehandling med nye antitrombotiske legemidler etter perkutan koronar intervensjon: varighet, blødninger og mortalitet

prosjektleder

Per-Jostein Samuelsen
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1968

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dobbel- og trippelbehandling med nye antitrombotiske legemidler etter perkutan koronar intervensjon: varighet, blødninger og mortalitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Rundt 11000 pasienter blir årlig behandlet med antitrombotiske legemidler etter perkutan koronar intervensjon (PCI) i Norge. Behandling med antitrombotika innebærer en vanskelig balansegang mellom risikoen for trombotiske hendelser og risikoen for fatale blødninger. Nye metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier antyder at insidensen av alvorlige bivirkninger, inkludert død som følge av blødninger, er høyere enn tidligere antatt. Siden de kliniske studiene inkluderer selekterte lavrisikopasienter, vil risikoen kunne være enda høyere i faktisk klinisk bruk. For tiden blir dermed disse legemidlene forskrevet til en rekke pasientgrupper som ikke var inkludert i de kliniske studiene. Vi ønsker å undersøke risikoen for blødning og død blant PCI-pasienter under antitrombotisk behandling ved å koble sammen Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) med Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per-Jostein Samuelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Viktor Olav Albrigtsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Anne Elise Eggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Trude Giverhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Terje Steigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »