Cristin-prosjekt-ID: 560357
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 560357
Registrert av: REK Sist endret: 30. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Positive og negative konsekvenser for pårørende av psykisk syke

prosjektleder

Kamilla Rognmo
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1959

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. august 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Positive og negative konsekvenser for pårørende av psykisk syke

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil undersøke hvorvidt det er forskjell i belastninger barn av psykisk og somatisk syke foreldre blir utsatt for, som konsekvens av at de er pårørende, samt hvorvidt det er forskjell på subjektive opplevelser av konsekvensene for en selv. Men vi vil også se på om det å være pårørende barn kan ha en positiv effekt på en selv og livet. Oss bekjent har ikke dette tidligere blitt undersøkt, og kunnskapen generert av dette prosjektet vil kunne ha betydning for barn som lever i familier med psykisk eller somatisk syke foreldre. Ved å tydeliggjøre hvilke belastninger denne gruppen opplever vil man kunne bidra med tiltak rettet mot å avhjelpe disse. Likeså vil det være viktig å undersøke hvorvidt det er forskjeller for barn av somatisk og psykisk syke foreldre. Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse, og deltakere vil bli rekruttert via Facebook. Vi vil benytte en anonym og sikker spørreskjemaleverandør, Nettskjema, som UiT har avtale med.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kamilla Rognmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Malin Cecilie Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2