Cristin-prosjekt-ID: 560953
Sist endret: 18. desember 2017, 14:24

Cristin-prosjekt-ID: 560953
Sist endret: 18. desember 2017, 14:24
Prosjekt

Livssynskompetanse

prosjektleder

Elisabeth Mæland
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Psykologi • Sykepleievitenskap

Emneord

Religionspsykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Elisabeth Mæland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. juli 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livssynskompetanse

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elisabeth Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kari Synnøve Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Bodil Tveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anne Raustøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Student nurses’ experience with participating in a coursework on ethics, communication and competence related to spiritual questions.

Raustøl, Anne; Mæland, Elisabeth; Tveit, Bodil. 2017, Utforske læring – utvikle utdanning. Forskningskonferanse om lærings- og utdanningsforskning i regi av forskningsgruppa Læring i profesjonsutdanning og praksis.. VIDVitenskapelig foredrag

Bevissthet om egen livs- og troshistorie.

Mæland, Elisabeth; Strand, Kari Synnøve. 2017, Spiritual Care - a resource. 8th Internation Nursing and Midwifery Student Conference in Spiritual Care 2017. VIDFaglig foredrag

Is there Room for Spirituality in Mental Health Care?

Mæland, Elisabeth; Borge, Lisbet. 2017, VIDFaglig kapittel

Is there Room for Spirituality in Mental Health Care?

Mæland, Elisabeth. 2017, International Association for the Psychology of Religion (IAPR). VIDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »