Cristin-prosjekt-ID: 560984
Sist endret: 16. november 2017 17:44

Cristin-prosjekt-ID: 560984
Sist endret: 16. november 2017 17:44
Prosjekt

ECRUSLI: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker

prosjektleder

Kirsten Semb Tørresen
ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267700

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag • Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi

Emneord

Ugress • Korn • Ugras • Grønnsaker • Poteter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 29. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ECRUSLI: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker

Populærvitenskapelig sammendrag

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en ugrasart som er et økende problem i Norge. Arten har spredd seg de seinere årene fra områder nær Oslofjorden og har etablert fra Aust-Agder i sør til Hedmark i nord. Godt tilpassa biotyper i Østfold og Vestfold konkurrerer i dag godt i vårkorn og kan gi store avlingstap. Avlingstapet i mindre konkurransedyktige kulturer som grønnsaker vil være mye høyere enn i korn. Rådgivere og bønder hevder at de har problemer med å kontrollere hønsehirse selv med effektive plantevernmidler tilgjengelige. I motsetning til Norge, er hønsehirse ikke ansett som et stort problem i vårkorn i andre nordiske land.

Hovedmålet med prosjektet er å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til denne arten i Norge. Oppspiring, plantenes utvikling, frøproduksjon og frøenes levedyktighet er biologiske egenskaper det er viktig å ta hensyn til i utarbeiding av integrerte tiltak og for å gi god beslutningsstøtte til dyrkerne. Hvis hønsehirse ikke blir godt bekjempet og har liten konkurranse fra kulturplantene, kan den produsere mange frø som kan gi et stort angrep i etterfølgende år. En studie i samarbeid med en europeisk arbeidsgruppe har som mål å teste og kalibrere en italiensk modell for oppspiring av hønsehirse og å undersøke om det er egnet under ulike forhold, blant annet Norge. Når optimalt stadium for bekjemping nås, vil trolig effekten av plantevernmidler og andre bekjempingstiltak forbedres. I prosjektet vil vi undersøke ulike mekaniske, kjemiske og termiske kontrolltiltak som passer tidlig og sent i sesongen. Vi vil blant annet undersøke om en kan forbedre sprøyteteknikken ved sein behandling i korn. Vi ønsker også å undersøke mulighet for å oppdage hønsehirse tidlig og betydning av biologisk kontroll ved hjelp av insekter og andre dyr som spises frø, kan ha i Norge.

Finansiering   Foruten Norges forskningsråd (prosjektnr. 267700) /Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri), finansieres prosjektet av følgende (i alfabetisk rekkefølge): Bayer AS, Felleskjøpet Agri SA, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Østfold, Norgro AS og Strand Unikorn AS.

Samarbeidspartnere Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NLR Viken, NLR Øst, NLR Østafjells

Vitenskapelig sammendrag

AP1 - Modellering av oppspiring og fenologisk utvikling i hønsehirse (leder Kirsten S. Tørresen, NIBIO)

1.1 - Uten konkurranse fra kulturplanter

1.2 - I vårkorn

1.3 - I kulturer under duk

AP2 - Direktetiltak mot hønsehirse (leder Jan Netland, NIBIO)

2.1 - Korn - feltforsøk

2.2 - Korn - sein behandling

2.3 - Grønnsaker

2.4 - Potet

AP3 - Preventive tiltak mot hønsehirse (leder Therese W. Berge, NIBIO)

3.1 - Kartlegge hønsehirse ved floghavrekontroll

3.2 - Biologisk kontroll gjennom frøpredasjon

AP4 - Formidling (leder Kirsten S. Tørresen i samarbeid med Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgiving)

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Semb Tørresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Therese Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Jan Netland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Einar Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Gerd Guren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Landbruksrådgiving
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »