Cristin-prosjekt-ID: 561005
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018 13:45

Cristin-prosjekt-ID: 561005
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018 13:45
Prosjekt

Medisinbruk blant kreftoverlevere

prosjektleder

Tone Bjørge
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1583

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medisinbruk blant kreftoverlevere

Populærvitenskapelig sammendrag

Prognosen til kreftpasienter har forbedret seg kontinuerlig de siste tiårene, noe som hovedsakelig skyldes store endringer innen diagnostikk og behandling. Samtidig har antallet individer som lever med kreft økt betydelig. I 2013 levde ca. 153 500 individer i Norge med en kreftdiagnose de hadde fått minst fem år tidligere. Mange kreftpasienter blir helbredet, noen får tilbakefall, noen får seneffekter etter behandlingen, mens andre utvikler nye sykdommer. I dette prosjektet vil vi undersøke medisinbruken i ulike grupper kreftpasienter minst fem år etter diagnosen, og sammenligne denne med medisinbruken i den generelle befolkningen. Medisinbruken vil bli brukt som et indirekte mål på sykdom. Undersøkelsene vil bli gjort i et stort nasjonalt datasett med opplysninger fra Kreftregisteret, Reseptregisteret og andre datakilder. Vi vil følge kreftpasientene fremover i tid, og datamaterialet vil bli analysert vha. ulike statistiske modeller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Anders Engeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Kari Furu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Solbjørg Makalani Myrtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »