Cristin-prosjekt-ID: 561223
Sist endret: 30. juni 2021, 11:48

Cristin-prosjekt-ID: 561223
Sist endret: 30. juni 2021, 11:48
Prosjekt

Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.

prosjektleder

Karen Sverdrup
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.336.000
 • Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 
  Prosjektkode: 90693

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Geriatri • Helsefag • Fysioterapi

Emneord

Gangfunksjon • Alderspsykiatri • Fysisk helse • Smerte • Demens • Funksjonssvikt • Sykehjem • Kognitiv funksjon

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Generell helserelevans
 • Mental helse
 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mobility in nursing home residents – a longitudinal study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and behaviour.

Populærvitenskapelig sammendrag

På grunn av den aldrende befolkning vil behovet for sykehjemsplasser i fremtiden øke. Hovedårsakene til innleggelse i sykehjem er svikt i kognitiv funksjon, svikt i fysisk funksjon, eller en kombinasjon av disse. Mobilitet er anerkjent som essensielt for helse og livskvalitet, og sykehjemsbeboere er ansett som en av de skrøpeligste gruppene i befolkningen med tanke på fysisk funksjon. Derimot er det i dag mangel på strukturert kartlegging og forskning på mobilitet i denne gruppen.

Hovedmålsetning med prosjektet er å beskrive endringer i mobilitet etter innleggelse i sykehjem. Vi ønsker å undersøke predikative faktorer for endring av fysisk funksjon, sammenligne mobilitet mellom beboere med ulike demensdiagnoser, og assosiasjoner mellom mobilitet, smerte og nevropsykiatriske symptomer.

Resultatene fra studien vil kunne gi nyansert kunnskap om hvilket oppfølgingsbehov sykehjemsbeboere har. På bakgrunn av resultatene vil fysioterapeuter og helsepersonell i sykehjem kunne utarbeide og implementere intervensjoner som kan forebygge funksjonsfall og forhindre fall. Denne kunnskapen kan bidra til å sikre og muligens gi økt livskvalitet for sykehjemsbeboere, og sørge for verdig aldring i denne fasen av livet.

Vitenskapelig sammendrag

The rapidly aging population has made the role of long-term care increasingly important worldwide and the total incidence of people in need of long-term care in nursing homes (NH) is expected to rise in the coming years. The main reasons for admission to NH are impairments in cognitive function and dementia, and impairments in mobility. The importance of mobility for health and quality of life is well recognized, and nursing home residents are considered as the physically frailest in our population. Despite this, descriptive knowledge of mobility in this group is scant.

The overall aim of this project is to provide insight in the trajectory and character of change in mobility in nursing home residents. Furthermore, we will explore differences in mobility between nursing home residents with different dementia diagnosis and the associations between mobility, neuropsychiatric symptoms and pain.

This knowledge may help physiotherapists and other health professionals to develop and direct interventions for residents in nursing homes. Thus, possibly enhance quality of life and ensure active ageing in this major part of primary health care services. The results from this study are expected to be directly transferable to clinical practice in nursing homes, for future planning of long-term care services and benefit present and future residents of nursing homes.

Metode

This project will use data from the Resource Use and Disease Course in Dementia-Nursing Home (REDIC-NH). It is a prospective, multicentre study. In total 696 participants were consecutively included at admission from 47 NH from 35 municipalities in Norway and followed for two years with biannually assessments. Baseline inclusion started in January 2012 and follow-up was complete in December 2016. Residents were eligible for inclusion if they had a life expectancy of more than six weeks and where 65 years or older. Younger persons with established dementia were also included. The main outcome measures for mobility were the Short Physical Performance Battery (SPPB) and the Nursing Home Life Space Diameter (NHLSD). The SPPB is a performance based outcome measure which evaluates postural balance, gait and lower limb strength. The NHLSD describes life space, and assesses the extent and frequency of mobility.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karen Sverdrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Gro Gujord Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd Alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd Alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Exploring life-space in the nursing home. An observational longitudinal study.

Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska; Røen, Irene Mari; Thingstad, Pernille; Tangen, Gro Gujord. 2021, BMC Geriatrics. VESTFOLD, NTNU, UIO, INNLANDET, UIBVitenskapelig artikkel

Trajectories of physical performance in nursing home residents with dementia.

Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Røen, Irene Mari; Husebø, Bettina; Tangen, Gro Gujord. 2020, Aging Clinical and Experimental Research. HAMAR, BERGEN, VESTFOLD, UIO, AHUS, OUS, INNLANDET, UIBVitenskapelig artikkel

Mobility in nursing home residents.

Sverdrup, Karen. 2017, Faglig presentasjon. VESTFOLD, UIO, OUSFaglig foredrag

Fysisk funksjon i sykehjem.

Sverdrup, Karen. 2017, Faglig presentasjon. VESTFOLD, UIO, OUSFaglig foredrag

Mobility in nursing home residents. A study of the trajectory of mobility and associations with dementia, pain and neuropsychiatric symptoms .

Sverdrup, Karen. 2017, Kavliseminaret, Nasjonalt seminar for forskere innen geriatri og alderspsykiatri. VESTFOLD, UIO, OUSFaglig foredrag
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »