Cristin-prosjekt-ID: 561238
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 13:44

Cristin-prosjekt-ID: 561238
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018, 13:44
Prosjekt

Smertefølsomhet, kognitiv funksjon, Alzheimers sykdom og strukturelle hjerneforandringer

prosjektleder

Ellisiv B Mathiesen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1951

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smertefølsomhet, kognitiv funksjon, Alzheimers sykdom og strukturelle hjerneforandringer

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet for denne studien er å undersøke sammenhengen mellom smertefølsomhet, kognitiv funksjon og strukturelle hjerneforandringer i en generell befolkning, samt å undersøke om Alzheimers sykdom har en kausal betydning for smertefølsomheten. Smerte er den største enkeltbidragsyter til reduksjon i leveår uten funksjonshemming og har en betydelig negativ effekt på mental helse, søvn, aktivitetsnivå og livskvalitet. Tidligere forskning kan indikere at mennesker med demens har økt smertefølsomhet, men kunnskap om prevalens og alvorlighetsgrad av smerte blant pasienter med Alzheimers sykdom er mangelfull og usikker. Vi vil analysere disse sammenhengene ved bruk av data fra Tromsøundersøkeslen, den største befolkningsbaserte studien på smerte i verden og en av de største på MR-undersøkelser av hjernen i den generelle befolkning. Hvis slike sammenhegner påvises, vil det kunne ha vesentlig betydning for behandling av denne pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellisiv B Mathiesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Bendik K S Winsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Liv-Hege Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torgil Riise Vangberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »