Cristin-prosjekt-ID: 561379
Sist endret: 3. november 2017, 08:14

Cristin-prosjekt-ID: 561379
Sist endret: 3. november 2017, 08:14
Prosjekt

Demokratisk danning i skolen - Empiriske studier

prosjektleder

Kjellrun Hiis Hauge
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Demokratisk danning i skolen - Empiriske studier

Vitenskapelig sammendrag

Demokratisk danning i skolen - Empiriske studier.

Redaktører: Toril Eskeland Rangnes & Kjersti Maria Rongen Breivega

En nivå-1 bok på norsk med fokus på hvordan demokrati leves og læres i skolen. Å utdanne til demokratisk deltakelse er en sentral del av skolens samfunnsmandat som   aktualiseres og utfordres i vår globaliserte, pluralistiske og risikofylte samtid. I norsk sammenheng har det de senere årene blitt et stadig økende fokus på skolens demokratimandat (Berge & Stray 2012, Solhaug & Børhaug 2012),  og demokrati og medborgerskap foreslås av Ludvigsen-utvalget som ett av tre tverrfaglige temaer for en revidert læreplan.

Det aktuelle bokprosjektet utdyper denne tematikken, og konkretiserer hva kritisk demokratisk danning i skolen kan handle om i et flerfaglig perspektiv. Hvordan kan skolen bidra til å sette kommende generasjoner i stand til å vurdere og forholde seg til risiko, usikkerhet, pluralitet og kompleksitet i det moderne risikosamfunnet? Hvordan kan skolen bidra til at unge mennesker er i stand til å samtale, diskutere og utforske komplekse problemstillinger sammen med andre?

Boken bygger på flere empiriske studier som er gjennomført av det aktuelle forskningsmiljøet, blant annet en klasseromsdebatt fra en ungdomsskole i Lofoten, et trafikksikkerhetsprosjekt på en ungdomsskole på Vestlandet, intervju med lærerstudenter i Norge og Sør-Afrika og undervisning om klimaendringer i ungdomsskoler på Vestlandet.  

Hva kommer fram når elever måler høyder på støpekanter og frekvensen av kjøretøy langs en trafikkfarlig strekning for å produsere argument for sikrere skolevei, når elever diskuterer ulike scenarioer for oljeboring i Lofoten eller når lærerstudenter reflekterer rundt risikotema i klasserommet? Hvordan argumenteres det? Hvordan kan det legges til rette for arbeid med utforskende samtaler, klasseromsdebatt, problemløsning, argumentasjon og muntlig som grunnleggende ferdighet i dagens skole?

Boken vil gi en bred belysning av disse problemstillingene via bidrag fra mange ulike fagområder (pedagogikk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og norsk).  Tilnærmingen vil være forskningsbasert, didaktisk og i hovedsak empirisk. Metodologiske og analytiske perspektiv vil i seg selv tematiseres. Bokens problemstillinger er relevante for hele grunnskolen, men har et særlig fokus på ungdomstrinnet.

Boken vil ha som målgruppe alle som arbeider innenfor norsk lærerutdanning, samt masterstudenter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjellrun Hiis Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Toril Eskeland Rangnes

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Kjersti Maria Rongen Breivega

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskulen på Vestlandet

Helle Alrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aalborg Universitet

Stein Dankert Kolstø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »