Cristin-prosjekt-ID: 561405
Sist endret: 18. mars 2022, 11:07

Cristin-prosjekt-ID: 561405
Sist endret: 18. mars 2022, 11:07
Prosjekt

"Vårt lille land. - Små samfunn, store utfordringer

prosjektleder

Berit Skorstad
ved Bodø

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Samfunnsgeografi • Sosialantropologi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Geofag • Sosiologi • Planleggingshistorie, -teori og -metodikk • Offentlig og privat administrasjon

Emneord

Bærekraftig utvikling • Samfunnssikkerhet • Globalisering og regional utvikling • Rasisme • Migrasjon • Kystsoneplanlegging • Utdanningsforskning • Lokalsamfunnsutvikling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. november 2017 Slutt: 17. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Vårt lille land. - Små samfunn, store utfordringer

Vitenskapelig sammendrag

bokprosjektet «Vårt lille land. Små steder og store utfordringer». Faggruppa MINS (Miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og samfunnssikkerhet) ved FSV er godt i gang med et bokprosjekt som har arbeidstittelen «Vårt lille land». Redaktørene for prosjektet er Berit Skorstad, Elisabeth Pettersen og Gjermund Wolland. Både redaktørene og forfatterne bidrar til prosjektet som tilsatte ved FSV, Nord universitet.

Boka vil kunne knyttes til pensum på flere av fakultetets emner.

Vi har en intensjonsavtale med forlaget Orkana Akademiske forlag, som har en profil som passer boka svært godt.  Bidragene vil gjennomgå fagfellevurdering to ganger underveis i prosjektet. 

Boka består av fem deler og bygger på sentrale tema for forskningsgruppa; bærekraft og miljøpolitikk, regional utvikling, forvaltning av kyst og land, internasjonale utfordringer og sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene.

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Berit Skorstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bodø
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Liv Toril Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Masudur Rahman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Sander Bernardus Goes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet

Bjørn Olav Haram Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »