Cristin-prosjekt-ID: 561415
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 561415
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidsforløp og følger av psykiske lidelser: Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs hospital (Hel-BUP) med 9-års oppfølging

prosjektleder

Jorun Schei
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1486

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.000.000
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU
  Prosjektkode: 17/38297

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Psykisk helse / mental helse

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsforløp og følger av psykiske lidelser: Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs hospital (Hel-BUP) med 9-års oppfølging

Populærvitenskapelig sammendrag

Hel-BUP er en langtids oppfølgingsstudie med målsetting å undersøke forløp og følger av psykiske lidelser i et klinisk utvalg fra ungdomstid til voksen alder, sammenlignet med en stor referansepopulasjon (HUNT). Psykisk og fysisk helse ble kartlagt første gang i 2009-11 (T1) med 717 deltagere (13-18 år), og etter 3 år (T2) med 550/570 deltagere. Nåværende søknad gjelder en 9-årig oppfølging (T3) med bruk av spørreskjema for alle, og sensor-teknologi for å måle fysisk aktivitet hos de som har angst eller depresjon. Målet er å undersøke langtidseffekt av risiko og beskyttende faktorer knyttet til psykisk vansker, samt effekt av unges psykiske lidelser på sosial, akademisk og jobbfungering i voksen alder, og effekt av tverrfaglige behandlings- og støttetiltak. Studien har høy kvalitet på et internasjonalt nivå og vil levere robuste data om unge i en sårbar livsfase. Resultatene kan indikere forebyggende tiltak, og gi råd om klinisk praksis og fremtidige helseprioriteringer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorun Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Marit Sæbø Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jørn Søberg Fenstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Odd Sverre Westbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Terje Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »