Cristin-prosjekt-ID: 561417
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 561417
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase 2/3 randomisert, åpen studie som sammenligner peroral iksazomib/deksametason og peroral pomalidomid/deksametason ved residiverende og/eller refraktær myelomatose

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1235

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 12. september 2017 Slutt: 28. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase 2/3 randomisert, åpen studie som sammenligner peroral iksazomib/deksametason og peroral pomalidomid/deksametason ved residiverende og/eller refraktær myelomatose

Populærvitenskapelig sammendrag

Myelomatose er per dags dato ikke kurativt, og pasienter behandles med forskjellige medikamenter og kombinasjoner av disse i løpet av sin sykdomsperiode. Ixazomib er en peroral proteasomhemmer godkjent for kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose i Norge (og flere land) under navnet Ninlaro. Denne åpne studien retter seg mot pasienter med tilbakefall og/eller refraktær sykdom hvor pasienten er behandlet med 2 eller flere linjer tidligere og som er refraktære mot lenalidomid. Formålet med studien er å undersøke om behandling med Ixazomib/deksametason gir bedre progresjonsfri overlevelse enn behandling med pomalidomid/ deksametason. Videre undersøkes respons, overlevelse, livskvalitet, sikkerhet og mer. Studien kan, hvis oppfylte, predefinerte krav, gå over i en fase-3 studien og kan pågå i opp til 63 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Damian Lukasz Szatkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
1 - 2 av 2