Cristin-prosjekt-ID: 561418
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 561418
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge

prosjektleder

Elmira Flem
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/956

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Influensa og RS-virus (respiratorisk syncytial) er to viktige årsaker til akutte luftveisinfeksjoner hos barn. Dette prosjektet vil kartlegge sykdomsbyrde og samfunnsøkonomisk betydning av disse luftveisinfeksjonene hos barn under 18 år som behandles på norske sykehus. Prosjektet vil etablere aktiv overvåking for innleggelser og polikliniske konsultasjoner forbundet med influensa/RS-virusinfeksjoner ved utvalgte barneavdelingene på flere norske sykehus. Prosjektet vil også undersøke vaksinasjonsstatus hos disse barna for å måle effekt av vaksinasjon mot sesonginfluensa. Prosjektet vil bruke data innsamlet gjennom bruk av spørreskjema og innhenting av opplysninger fra nasjonale helseregistre og andre relevante datakilder. Prosjektet er viktig for å kunne gi best mulige råd om forebygging av disse sykdommene gjennom vaksinasjon slik at forekomsten av alvorlige luftveisinfeksjoner hos sårbare barn i Norge reduseres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elmira Flem

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1