Cristin-prosjekt-ID: 561941
Sist endret: 7. november 2017, 15:03

Cristin-prosjekt-ID: 561941
Sist endret: 7. november 2017, 15:03
Prosjekt

Brain changes in cognitive impairment and dementia

prosjektleder

Geir Selbæk
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brain changes in cognitive impairment and dementia

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Karin Ester Torun Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2