Cristin-prosjekt-ID: 562107
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018 13:38

Cristin-prosjekt-ID: 562107
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2018 13:38
Prosjekt

Sammenhengen mellom mors og barns kroppsmasseindeks

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1577

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom mors og barns kroppsmasseindeks

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er å forstå hva som ligger bak assosiasjonen mellom mors BMI og barnets BMI. Den positive assosiasjonen kan tenkes å skyldes miljøfaktorer som henger sammen med hennes BMI eller det kan tenkes å skyldes biologisk arv, altså at halvparten av barnets gener kommer fra mor, og at genene har betydning for BMI. Bedre kunnskap om dette har betydning for hvilken betydning man kan tillegge det å redusere BMI hos kvinner før svangerskap.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for genetikk og bioinformatikk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2