Cristin-prosjekt-ID: 562377
Sist endret: 10. november 2017 09:24

Cristin-prosjekt-ID: 562377
Sist endret: 10. november 2017 09:24
Prosjekt

Turmor fibroblasts at the intersection of Radiotherapy and Immunotherapy

prosjektleder

Turid Hellevik
ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Turmor fibroblasts at the intersection of Radiotherapy and Immunotherapy

prosjektdeltakere

prosjektleder

Turid Hellevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rodrigo Berzaghi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet

Inigo Zubiavrre Martinez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Kombinert Stråle-Immunterapi ved Lungekreft.

Martinez, Inigo Zubiavrre; Hellevik, Turid. 2017, Lungekreftdagen 2017. UIT, UNNPopulærvitenskapelig foredrag

Kreftforskning ved Molekylær Inflammasjon Forskningsgruppe, IKM.

Martinez, Inigo Zubiavrre; Hellevik, Turid. 2017, Brukermedvirkning i Kreftforskning. UIT, UNNPopulærvitenskapelig foredrag

Tumor fibroblasts at the intersection of Radiotherapy and Immunotherapy.

Martinez, Inigo Zubiavrre; Hellevik, Turid. 2017, 2nd Intl Conference: Immunotherapy-Radiotherapy Combinations. UIT, UNNPoster
1 - 3 av 3