Cristin-prosjekt-ID: 562748
Sist endret: 13. november 2017 09:47

Cristin-prosjekt-ID: 562748
Sist endret: 13. november 2017 09:47
Prosjekt

Nytteeffektene av digitale helsetjenester

prosjektleder

Paolo Zanaboni
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Helsefag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

e-helse

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 8.4 Forskningsdesign og metodologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. mars 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nytteeffektene av digitale helsetjenester

prosjektdeltakere

prosjektleder

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Monika Alise Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Asbjørn Johansen Fagerlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Alexandra Makhlysheva

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »