Cristin-prosjekt-ID: 563025
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563025
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

The CalproSmartNOR Study

prosjektleder

Ingrid Prytz Berset
ved Ålesund sjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Ålesund sjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1792

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The CalproSmartNOR Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en sykepleierdrevet åpen randomisert studie. I intervensjonsgruppen skal vi se på effekten ved bruk av fjernanalyse av fekalt calprotektin (betennelses indicator frå avføring) ved hjelp av en mobiltelefonapplikasjon, CalproSmart. Vi vil se om rask analyse av calprotektin, med påfølgende tettere oppfølging ved studieansvarlig sykepleier og raskere intensivert behandling ved sykdomstilbakefall, gir pasientene økt livskvalitet og bedre kontroll over egen sykdom, og om det kan redusere behov for polikliniske konsultasjoner, koloskopier og hospitalisering. Kontrollgruppen vil få standard oppfølging med calprotektin sendeprøver og polikliniske konsultasjon er etter behov hver 3.-12. måned. Deltakerne skal regelmessig registrere symptomskår( HBI ved Crohns sykdom og 6 poeng Mayo Score ved ulcerøs kolitt), samt ved studiestart og studieslutt fylle inn sykdomsspesifikke spørreskjemaer: IBDQ, MFI-20, WPAI:GH.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Prytz Berset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Ålesund sjukehus

Dag Arne Lihaug Hoff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ålesund sjukehus

Ingrid Prytz Berset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ålesund sjukehus

Monika Tranvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ålesund sjukehus
1 - 4 av 4