Cristin-prosjekt-ID: 563026
Registrert av: REK Sist endret: 6. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563026
Registrert av: REK Sist endret: 6. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av internett-basert behandling for kognitive reststymptomer etter depresjon

prosjektleder

Tine Nordgreen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1749

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av internett-basert behandling for kognitive reststymptomer etter depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Kognitive vansker kan vedvare som restsymptomer etter at stemningsleie og atferdssymptomer på depresjon er bedret. Det er imidlertid få behandlingsopplegg som fokuserer på kognitive vansker etter depresjon. Formålet med denne studien er å utforske hvilke behov og utfordringer personer som har vært deprimert møter i hverdagen. Videre er et sentralt mål å utvikle en internettbasert behandling for kognitive vansker etter depresjon i samråd med brukere. Det vil gjennomføres kvalitative intervju med 20 personer som har vært deprimert og har kognitive restsymptomer. Vi ønsker å undersøke*** Hvordan opplever personer har vært deprimert hverdagen med kognitive vansker? Hva har denne gruppen behov for av hjelp og støtte? Hvilke behandlingselementer er nyttige eller mindre nyttige for denne gruppen? De første intervjuene vil finne sted før behandlingsprogrammet utvikles. Ved de resterende intervjuene vil deltakerne få prøve ut en prototyp av behandlingsprogrammet og gi deres tilbakemelding.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tine Nordgreen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Åsa Hammar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Sunniva Brurok Myklebost

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3