Cristin-prosjekt-ID: 563027
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563027
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Nakke- skuldersmerter og arbeid; en befolkningsundersøkelse av ansatte i Tromsø

prosjektleder

Morten Skandfer
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2245

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. oktober 2017 Slutt: 31. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nakke- skuldersmerter og arbeid; en befolkningsundersøkelse av ansatte i Tromsø

Populærvitenskapelig sammendrag

Muskel- skjelettsmerter er et vanlig forekommende helseproblem. Nakke- skuldersmerter utgjør en betydelig del, og knyttes til sykefravær, med kostnader for den enkelte, arbeidsplass og samfunn. I denne studien vil vi beskrive forekomst av nakke- og skuldersmerter blant ansatte som har deltatt i befolkningsundersøkelsen Tromsø 6. Det vil også gjøres analyser av sammenhenger mellom nakke- og skuldersmerter og faktorer i arbeidet. Dette har ikke tidligere vært beskrevet for dette materialet. Denne tverrsnittsstudien kan ikke trekke konklusjoner om årsaksforhold, men kan påvise assosiasjoner mellom antatte risikofaktorer i arbeidslivet og nakke- skuldersmerter, samt hvordan andre faktorer påvirker utfallet. Funn i en slik stor og bredt rekruttert studiebefolkning har overføringsverdi til den generelle befolkningen. Slik kunnskap om sammenhenger mellom muskel- skjelettsmerter og faktorer i arbeidet er viktig for å forstå risiko, fremme forebygging og begrense sykefravær.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Skandfer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Anje Christina Höper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Rejina Shrestha

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 3 av 3