Cristin-prosjekt-ID: 563032
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563032
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Validering og interobservervariasjon av et ultralydbasert skåringsverktøy for å vurdere sykdomsaktivitet hos pasienter med Crohns sykdom

prosjektleder

Kim Nylund
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1750

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2017 Slutt: 20. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Validering og interobservervariasjon av et ultralydbasert skåringsverktøy for å vurdere sykdomsaktivitet hos pasienter med Crohns sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Crohns sykdom er en betennelsessykdom i tarm, som ofte debuterer hos unge. I tillegg til betydelige plager kan en få alvorlige komplikasjoner. Sykdommen er karakterisert av perioder med tilheling og oppbluss, og det er derfor viktig å vurdere sykdomsaktivitet. Den beste måten å gjøre dette på i dag er å nytte koloskopi, men metoden gir stort ubehag for pasienten, krever mye ressurser og en kan ikke vurdere betennelse dypt i tarmveggen. Ultralyd (US) har potensiale til å kunne vurdere sykdomsaktiviteten, men pr i dag finnes det ingen validerte skåringsverktøy i klinisk praksis. Vår gruppe laget nylig en enkel US-skår som korrelerte godt med koloskopi, og vi ønsker å validere denne skåren i en ny pasientpopulasjon. Dersom US-skåren korrelerer godt med koloskopi kan man muligens redusere behovet for kikkertundersøkelsen. Vi vil også undersøke om US kan forutsi behandlingseffekt etter oppstart av med. Dette er en mulitsenter, prospektiv, observasjonsstudie med 12 mnd oppfølging.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kim Nylund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Normann Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Torgeir Finjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF

Friedemann Georg Erchinger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Voss sjukehus

Hilde Løland Von Volkmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »