Cristin-prosjekt-ID: 563040
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563040
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kjønn, helse og medborgerskap

prosjektleder

Elsa Mari Almås
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1791

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kjønn, helse og medborgerskap

Populærvitenskapelig sammendrag

Ny kunnskap: Det har vært antatt at alle personer med kjønnsinkongruens ønsker å justere kroppen fullstendig i forhold til en identitet som mann eller kvinne. Klinisk erfaring og forskning viser imidlertid at det er ulike ønsker og behov i forhold til grad av kroppslig justering. Undersøkelsen ønsker å samle inn data om hvilke kroppslige justeringer som er ønskelige for denne gruppen, i tillegg til en beskrivelse av demografiske forhold, og betydningen av seksualitet og parforhold. Metode: Spørreskjemaundersøkelse. Forskningsspørsmål: - Hvilke demografiske faktorer beskriver denne gruppen? - Hvordan oppleves behandlingsforløpet? - Hvordan oppleves tilgjengeligheten til behandling? - Hvilken rolle spiller de ulike delene av behandlingen? - Hvilken rolle spiller økonomiske, politiske og kulturelle faktorer for denne gruppens helsetilstand? - Hvordan opplever denne gruppen egen seksualitet i relasjon til seg selv og andre?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elsa Mari Almås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Tor-Ivar Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Esben Esther Pirelli Benestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 3 av 3