Cristin-prosjekt-ID: 563041
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563041
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tilbakefall av Ulcerøs colitt diagnostisert med ultrasonografi

prosjektleder

Kim Nylund
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1769

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. august 2017 Slutt: 30. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilbakefall av Ulcerøs colitt diagnostisert med ultrasonografi

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulcerøs kolitt er en betennelsesykdom i tarmen med variabelt forløp. Det er viktig å kunne diagnostisere et tilbakefall tidlig for å justere den medisinske behandlingen. Foreløpig er ileokolonoskopi det beste verktøyet, men undersøkelsen er invasiv og burde erstattes av en metode som er bedre akseptert av pasientene. Ultralyd tarm kan bli en slik metode. I PRELAPSE studien skal det inkluderes ulcerøs kolittpasienter som har vært behandlet med et anti-TNF medikament i et år eller lenger og som har vært sykdomsfri siste 3 måneder. De samme pasientene rekrutteres allerede i en annen studie (BIOSTOP). Målet med studien er å undersøke om ultralydmålinger kan forutsi endoskopisk tilbakefall hos pasienter i vedvarende klinisk og endoskopisk remisjon. Det er en longitudinell, eksplorativ, observasjonsstudie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kim Nylund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Fredrik Sævik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Trygve Hausken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hilde Løland Von Volkmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Erling Ragnar Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Ålesund sjukehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »