Cristin-prosjekt-ID: 563172
Sist endret: 29. november 2018, 17:49

Cristin-prosjekt-ID: 563172
Sist endret: 29. november 2018, 17:49
Prosjekt

SCOTT: Secure COnnected Trustable Things

prosjektleder

Josef Noll
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 737422

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SCOTT: Secure COnnected Trustable Things

prosjektdeltakere

prosjektleder

Josef Noll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

Feng Boning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elahe Fazeldehkordi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo

Hamed Arshad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo

Maunya Doroudi Moghadam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Want to make 5G secure.

Øye, Olav Johan; Do, van Thanh. 2018, OSLOMET, NTNUIntervju

An Evaluation of Interaction Paradigms for Active Objects.

Karami, Farzane; Owe, Olaf; Ramezanifarkhani, Toktam. 2018, Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming. UIOVitenskapelig artikkel

The Future Mechanism and Information Flow Security.

Karami, Farzane; Owe, Olaf; Schneider, Gerardo; Johansen, Christian. 2018, The 30th Nordic Workshop on Programming Theory, Oslo. UIOVitenskapelig foredrag

A Survey of Semantic Attribute-Based Access Control Schemes.

Arshad, Hamed. 2018, Universitetet i Oslo. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »