Cristin-prosjekt-ID: 563206
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563206
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

IL-6 i nyreveneblod ved nyrekreft

prosjektleder

Christian Beisland
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1757

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2017 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IL-6 i nyreveneblod ved nyrekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Cytokiner (signalsubstanser) spiller en viktig rolle for at kreftsvulster skal vokse og spre seg. IL-6 er ett av mange slike. Flere studier tyder på at forhøyde nivåer av IL-6 kan implisere en dårligere prognose for pasienter med nyrekreft. Det er usikkert om blodprøver tatt preoperativt reflekterer at disse signalsubstansene kommer fra selve svulsten eller fra andre steder i kroppen. Denne studien vil kartlegge dette. Vi vil måle det perifere nivået av IL-6 i blod (som man har gjort tidligere), men under operasjonen vil vi ta venøst blod fra nyrevenen på den tumoraffiserte siden. Dersom IL-6 kommer fra selve svulsten vil konsentasjonen være mange ganger høyere i denne prøven. Om den ikke er forhøyet, må det ligge andre mekanismer bak. Vi vil også ta blodprøve fra ved ordinær kontroll etter 6 uker. med dette ønsker man å se om det generelle nivået av IL-6 har gått ned. de funn man gjør vil bli vurdert mot kjente prognostiske markører, og danne hypoteser for en senere større studie

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Beisland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Karin Margrethe Hjelle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Hans Jørgen Aarstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Gigja Gudbrandsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4