Cristin-prosjekt-ID: 563207
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563207
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

17472 - Vurdering av effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode, hos kvinner med symptomatisk endometriose

prosjektleder

Anne Veddeng
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF
 • Fritzøe Klinikk
 • Kirkeparken SpesialistPraksis

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1758

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. desember 2017 Slutt: 10. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

17472 - Vurdering av effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode, hos kvinner med symptomatisk endometriose

Populærvitenskapelig sammendrag

Endometriose er en vanlig sykdom som rammer kvinner i fruktbar alder og er karakterisert ved forekomst av endometrievev utenfor livmoren. De viktigste symptomer er underlivssmerter og infertilitet. Behandlingen er kirurgisk og/eller medikamentell, og denne behandlingen kan ha bivirkninger som er større enn de plager sykdommen medfører. Det er derfor behov for nye medikamenter som gir effektiv behandling av symptomer, med minst mulig bivirkninger og som kan brukes over lang tid. Studien er en randomisert, placebokontrollert dobbeltblind, parallellgruppestudie. I denne studien ønsker man å vurdere effekt og sikkerhet av ulike doser av BAY1128688 i en 12 ukers behandlingsperiode sammenlignet med placebo, hos kvinner med symptomatisk endometriose. Den primære effektvariabelen er endring av endometrioserelaterte smerter fra baseline frem til endt behandling. Dette registreres ved hjelp av en e-dagbok, der sterkeste smerte følt de siste 24 timene angis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Veddeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ebbe Grønvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fritzøe Klinikk

Theresia Maria Kasin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirkeparken SpesialistPraksis

Roald Lorentzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 4 av 4