Cristin-prosjekt-ID: 563209
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563209
Registrert av: REK Sist endret: 15. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immuncellesignaturer i leddvæske hos pasienter med revmatoid artritt

prosjektleder

Sonia Gavasso
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1733

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. august 2017 Slutt: 31. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immuncellesignaturer i leddvæske hos pasienter med revmatoid artritt

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å undersøke immuncellesignaturer i leddvæske hos pasienter med revmatoid artritt (RA). Dette ved hjelp av en massecytometri platform for avdekking av mønstre som kan være veivisende for et mer persontilpasset og optimalisert behandlingstilbud, og for å muliggjøre overvåking av behandlingsrespons i klinikken. Til nå finnes det lite kvalitativ forskning på det primære fokus for patogenitet og inflammasjon, samtidig som få biomarkører for RA er kjent. Ingen av disse er spesifikke for valg av behandling, prognose eller stratifisering, og opptil 30-40% av pasientgruppen opplever inadekvat behandlingsrespons ved oppstart av førstevalgsbehandling Methotrexat til tross for optimal dosering. Tidlig og korrekt behandling er her essensielt i ønsket om å forhindre irreversibel skade av ledd samt benerosjon. Denne studien vil videre ta til sikte å avdekke sammenhenger i sykdomsprosessen gjennom å studere leddvæske, blod og klinisk data fra pasientene parallelt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sonia Gavasso

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Miriam Sandnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lucius Bader

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bjørg Tilde Svanes Fevang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4