Cristin-prosjekt-ID: 563210
Registrert av: REK Sist endret: 22. januar 2020 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 563210
Registrert av: REK Sist endret: 22. januar 2020 14:21
Prosjekt

Bruk av elektrogustometri innen odontologisk utredning: En metodestudie

prosjektleder

Lars Björkman
ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1735

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av elektrogustometri innen odontologisk utredning: En metodestudie

Populærvitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to gain knowledge about the use of electrogustometry in the examination of taste distortions. Day-to-day variation will be estimated in a group of healthy individuals (age 20 to 35 years) without subjective taste distortions. In addition, tentative normal values will be calculated. Data from the project will be used in future studies regarding factors which potentially could influence taste measured by electrogustometry.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Björkman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Johanna Svahn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Birgitte F Lundekvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kåre Hatleberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - Bivirkningsgruppen ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4