Cristin-prosjekt-ID: 563344
Sist endret: 16. november 2017 17:50

Cristin-prosjekt-ID: 563344
Sist endret: 16. november 2017 17:50
Prosjekt

GrateGrass: Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

prosjektleder

Kirsten Semb Tørresen
ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.143.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 233637

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Emneord

Ugras • Grovfôr

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
97180114
Sted
Kirsten Semb Tørresen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 30. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GrateGrass: Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er et mål i Norge å øke grovfôrproduksjon. Ugras i grasmark kan avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer, redusere grovfôravlingen og redusere eller øke kvaliteten på fôret. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle integrerte ugrastiltak som opprettholder høye grovfôravlinger med minst mulig bruk av plantevernmidler. Hovedhypotesen er at ugrasbekjempelse i fornyingsfasen reduserer på behovet for plantevernmidler i de påfølgende engårene og vil føre til økt avling og bedre lønnsomhet.

Dette vil undersøkes i feltforsøk i viktige grovfôrområder i Norge der vi ser på (i) hvordan ulike metoder for brakklegging og jordarbeiding påvirker ugrassituasjonen i gjenleggsåret og i påfølgende engår, (ii) hvordan såmåter og ugrasmidler påvirker etablering av gras, kløver og frøplanter av ugras i gjenlegget og først engår, og (iii) om innovative mekaniske tiltak kan brukes mot ugraset i engårene. Avling, fôrkvalitet og lønnsomhet av ulike ugrasstrategier vil bli estimert. Resultatene vil bli formidlet til rådgivere og dyrkere for å øke kunnskap om og bruk av effektive og lønnsomme integrerte ugrastiltak. Prosjektet vil også gi verdifull kunnskap for økologisk dyrking.

Prosjektets mål:

Hovedmål: Kostnadseffektive strategier for ugrasbekjemping som gir høy grovfôravling med minst mulig bruk av plantevernmidler

Delmål:

1. Kunnskap om hvordan ulike metoder for brakklegging og jordarbeiding påvirker etablering

av ugras i gjenleggsåret og utvikling i påfølgende engår

2. Kunnskap om hvordan såmåter og ugrasmidler påvirker etablering av gras, kløver og frøplanter av ugras og påvirkning i første engår

3. Kunnskap om innovative mekaniske tiltak for ugrasbekjempelse i engårene

4. Avling og fôrkvalitet estimert ved ulike strategier mot ugras

5. Vurdering av lønnsomheten av ulike strategier mot ugras

Finansiering: foruten Norges forskningsråd (prosjektnr. 233637)/Forskningsmidlene for jordbruk  og matindistri finansieries prosjektet av følgende partnere (i alfabetisk refkkefølge): Dow AgroSciences LLC, Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Just Common Sense AB, Norgerfôr AS, TINE SA 

Samarbeidspartnere Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Semb Tørresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Anneli Lundkvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sveriges lantbruksuniversitet

Theo Verwijst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sveriges lantbruksuniversitet

Ola Flaten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Lars Nesheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »