Cristin-prosjekt-ID: 563355
Registrert av: REK Sist endret: 1. desember 2021, 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 563355
Registrert av: REK Sist endret: 1. desember 2021, 14:31
Prosjekt

Astma i Telemark

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1665

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Epidemiologi medisinsk • Astma

HRCS-helsekategori

 • Lunger og luftveier

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
35003116
Sted
Anne Kristin Møller fell

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Astma i Telemark

Populærvitenskapelig sammendrag

Kroniske luftveissykdommer vil i følge WHO være den tredje største dødsårsaken globalt i 2020. Astma er blant de vanligste kroniske sykdommene blant yrkesaktive. I denne aldersgruppen er arbeidsrelatert eksponering identifisert som viktige årsaksfaktor for både nyoppstått astma og for forverring av astma. Pasienter med arbeidsrelatert astma rapport flere dager med symptomer, søker mer medisinsk behandling, og har en lavere livskvalitet sammenlignet med de uten arbeidsrelasjon. Studien er en kohortstudie hvor formålet er å beregne forekomsten av luftveissymptomer og astma i forhold til kjønn, alder og eksponering i og utenfor arbeid over en periode på 20 år. Et spørreskjema om luftveisplager, eksponering og komorbiditet ble sendt til et tilfeldig utvalg bestående av 50.000 personer bosatt i Telemark i aldersgruppen 16 til 50 år. De som svarte da og en ny gruppe i sammen alderskategori fikk tilbud om å være med på en oppfølgingsstudie i 2018. Astmatikere og kontroller ble så fulgt opp i en kasus kontroll studie med eksponeringskartlegging, spirometri, FeNO-målinger og inflammasjonsmarkører i blod i 2014 og i 2019.

Vitenskapelig sammendrag

Our aims are as follows:

- To estimate the incidence of obstructive respiratory disease and the impact of occupational and environmental risk factors using data from the five-year follow-up of the Telemark-study.

- To assess the impact of occupational and environmental exposure on disease exacerbation and HRQoL.

- To assess effects of ‘lost to follow-up’ in the 5-year follow up of the Telemark-study.We expect that the results of our 5-year follow-up will give new and updated knowledge regarding occupational and environmental risk factors for obstructive respiratory diseases.

Metode

Project methodologyIn the baseline cohort of The Telemark study (2013), we have collected data from 16099 participants. A nested case-control study that included 1318 persons was performed in 2014/15. Four PhD-candidates are currently involved in these projects (Fig. 1).The five-year follow-up in 2018 was the first of three planed follow-ups of the baseline cohort. It will provide us with new and updated knowledge regarding the incidence and causes of respiratory disease from an area, which includes both rural and urban areas ensuring exposure contrasts. A full-time principal investigator/project manager, a project nurse, a statistician, and a post-doc student are also working on the project. Together with a large national and international network of collaborators, they will assure feasibility and project implementation.Project arrangements, method selection and analysesThe Telemark study is a prospective study designed to identify causes and risk factors for obstructive lung disease [17]. The study includes 16 099 subjects who were between 16 and 50 years at baseline. For the whole cohort we have register based data regarding, age, gender, and residential address. All participants enrolled at baseline were invited to participate in the 5-year follow-up. We used the services of the Norwegian National Inhabitant Registry (Folkeregisteret) to identify additional subjects (Approximately 24 000) in the same age group (born 1963-97). This was done because it is well known from similar prospective studies that a substantial proportion is lost to follow-up. We will continue to use validated, self-administered questionnaires for registration of respiratory symptoms, comorbidity, other possible confounders and exposure at follow-up. Two reminders will be mailed to increase the response rate. The Dep. of Occupational and Environmental Medicine at Telemark Hospital has the scanning equipment needed for complex questionnaires and trained personnel with experience from collection andanalysis of large regional surveys (The South-Eastern Health Authority employee survey N=55 000). The regional ethics committee has approved the use of register data (details below). Further, comprehensive and unique JEM-data for the participant’s occupational exposure are available. The N-JEM is based on the International Classification of Occupations 88 (ISCO-88) codes of occupation and defines an exposed occupation on the basis of assumption that at least half of the participants with the specific code should have a high probability of being exposed to the critical agents. The N-JEM includes six main exposure groups: high-molecular-weight (HMW) agents, low-molecular-weight agents, irritating agents, accidental peak exposure to irritants, uncertain or low exposure, and an unexposed reference group in addition to occupational codes [22]. Non-response was assessed at baseline and few differences were found in the prevalence of respiratory symptoms and asthma [23]. Non-response will be assessed again at follow-up.

Utstyr

Kontorplasser med PC til 5 personer.

Spirometer, FeNO-måler (Niox mino), lab til blodprøvetaking og sentrifugering, biobank (låsbar -80 grader celsius fryser). 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Gry Beate N. Nordang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Geir Klepaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Influence of asthma and obesity on respiratory symptoms, work ability and lung function: findings from a cross-sectional Norwegian population study.

Klepaker, Geir; Henneberger, Paul Keefer; Hertel, Jens Kristoffer; Holla, Øystein Lunde; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2021, BMJ Open Respiratory Research. CDC, TELEMARK, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Influence of lifestyle risk factors on work ability and sick leave in a general working population in Norway: a 5-year longitudinal study.

Müller De Bortoli, Marit; Oellingrath, Inger Margaret; Fell, Anne Kristin Møller; Burdorf, Alex; Robroek, Suzan. 2021, BMJ Open. USN, TELEMARK, EMCVitenskapelig artikkel

Combined body mass index and abdominal obesity, lifestyle and health in a Norwegian adult population: a cross-sectional study.

Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, Journal of Public Health (Berlin). USN, TELEMARKVitenskapelig artikkel

Occupational exposure and the risk of new-onset chronic rhinosinusitis - a prospective study 2013-2018.

Clarhed, Ulrika K E; Johansson, Helena; Svendsen, Martin Veel; Torén, Kjell; Fell, Anne Kristin Møller; Hellgren, Johan. 2020, Rhinology. ACU, TELEMARK, SAVitenskapelig artikkel

Possible Risk Factors for Poor Asthma Control Assessed in a Cross-Sectional Population-Based Study From Telemark, Norway.

Abrahamsen, Regine; Gundersen, Gølin Finkenhagen; Svendsen, Martin Veel; Klepaker, Geir; Kongerud, Johny; Fell, Anne Kristin Møller. 2020, PLOS ONE. TELEMARK, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »