Cristin-prosjekt-ID: 563355
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563355
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Astma i Telemark

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1665

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Astma i Telemark

Populærvitenskapelig sammendrag

Kroniske luftveissykdommer vil i følge WHO være den tredje største dødsårsaken globalt i 2020. Astma er blant de vanligste kroniske sykdommene blant yrkesaktive. I denne aldersgruppen er arbeidsrelatert eksponering identifisert som viktige årsaksfaktor for både nyoppstått astma og for forverring av astma. Pasienter med arbeidsrelatert astma rapport flere dager med symptomer, søker mer medisinsk behandling, og har en lavere livskvalitet sammenlignet med de uten arbeidsrelasjon. Studien er en kohortstudie hvor formålet er å beregne forekomsten av luftveissymptomer og astma i forhold til kjønn, alder og eksponering i og utenfor arbeid over en periode på 20 år. Et spørreskjema om luftveisplager, eksponering og komorbiditet vil bli sendt til et tilfeldig utvalg bestående av 50.000 personer bosatt i Telemark i aldersgruppen 16 til 50 år. Astmatikere og kontroller vil så følges i en case-controll studie med eksponeringskartlegging, spirometri, FeNO-målinger og inflammasjonsmarkører i blod.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Gry Beate N. Nordang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Geir Klepaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 3 av 3