Cristin-prosjekt-ID: 563356
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 563356
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

ICON: Utprøvning av behandling mot brystkreft med kjemoterapi sammenliknet med behandling med kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi

prosjektleder

Jon Amund Kyte
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1283

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ICON: Utprøvning av behandling mot brystkreft med kjemoterapi sammenliknet med behandling med kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Immunterapi mot kreft har gitt store behandlingsfremskritt. Antistoff som blokkerer en viktig bremsemekanisme i immunsystemet, PD-L1, har vist seg særlig effektive. Det er også oppdaget at cellegift benytter immunapparatet som en usynlig hjelpende hånd. Enkelte typer cellegift alarmerer immunsystemet samtidig som de dreper svulstceller og gir en vaksineeffekt. I denne studien vil vi kombinere immunstimulerende cellegift med et antistoff mot PD-L1. Dermed vil vi oppnå en effektiv immunrespons. Dette vil være en persontilpasset respons, rettet mot hele repertoaret av kreftpeptider som finnes i hver enkelt svulst. Studien skal gjøres i pasienter som har typen luminal B brystkreft med spredning. Disse pasientene har ingen gode behandlingsalternativer. Vi vil sammenligne effekt og bivirkninger hos pasienter som får bare cellegift, med pasienter som får både cellegift og antistoff. I tillegg legger vi opp til et forskingsprogram for å finne ut hvordan behandlingen kan videreutvikles.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Amund Kyte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Naume

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2