Cristin-prosjekt-ID: 563471
Sist endret: 2. desember 2020, 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 563471
Sist endret: 2. desember 2020, 15:42
Prosjekt

Autonome team (A-team)

prosjektleder

Marte Pettersen Buvik
ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF AS

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 267704

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

IKT, ledelse, kunnskapsutvikling • Teamarbeid • Innovasjonsledelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Autonome team (A-team)

Populærvitenskapelig sammendrag

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som organisasjonsdesign. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform spesielt i bransjer som kjennetegnes av raske markedsendringer som IKT og finans. Bedriftene må kunne tilpasse seg komplekse og uforutsigbare oppgaver, hvor man raskt må endre fokus etter kundenes behov, og hvor innovasjonsarbeidet er kontinuerlig. Slike team er også aktuelle i storskala prosjekter, distribuerte prosjekter, og når organisasjoner inngår i økosystemer hvor autonome kryssfunksjonelle team dannes på tvers av organisasjoner og bransjer. Fordelene med autonome kryssfunksjonelle team ligger i evnen de har til å utnytte kompetanse på tvers av funksjoner og at beslutningsmyndighet desentraliseres, noe som skaper flatere strukturer med økt medvirkning, distribuert ansvar og mer effektive beslutninger.

 

For at autonome kryssfunksjonelle team skal være effektive i dagens og fremtidens verdiskapingsprosesser preget av komplekse prosesser og høy usikkerhet, er det behov for ny kunnskap om hvordan slike team fungerer. Det er nødvendig å finne ut hvordan autonome kryssfunksjonelle team kan fungere i ulike bransjer og på tvers av bransjer, og teste ut nye modeller for teamorganisering hvor kompetanse og fordelene med den norske arbeidslivskulturen utnyttes på best mulig måte. Prosjektet vil adressere tre kjernetema i forhold til teamautonomi: Lederskap, koordinering og kunnskapsforvaltning. De fire bedriftspartnerne er Kantega, Knowit, Skandiabanken og  Storebrand.

Populærvitenskapelig sammendrag

Autonomous teams taking responsibility for work regulation and management is associated with increased productivity, innovation and accuracy of problem solving. Strong competition from the global market has encouraged high adoption rates of autonomous teams in many sectors in Norway. Companies in the knowledge-intensive domains face a growing environmental complexity that demands cross-functional teams, multi-teams and/or virtual collaboration across loose organizational boundaries. This project will fill this gap by exploring, in real-life work settings, how to enable the right level of team autonomy in autonomous teams from the ICT and finance sectors.  The multi-team context implies that there are dependencies to other teams, while the distributed context incurs that the team must deal with geographical dispersion of team members, teams or units.

 

To succeed in complex environments organizations must become flexible, and find ways to support and regulate teams' autonomy according to the environmental demands and limitations. The process of forming and implementing teams with high autonomy, as well as the effective functioning of such teams, is not yet adequately addressed and understood in the context of complex team-based knowledge intensive organizations. Therefore it is a need to find out how autonomous cross functional teams can be implemented in various sectors, across sectors, and test out new models for how to organize teams based on existing knowledge and the Norwegian model. Moreover, this project will address three core topics highly relevant considering the issue of team autonomy in organizations; leadership, coordination and knowledge creation. The four Industry partners are Kantega, Knowit, Skandiabanken, and Storebrand.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Pettersen Buvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Anastasiia Tkalich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS

Eva Amdahl Seim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Viktoria Stray

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Software Engineering, Safety and Security ved SINTEF AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppen for programmering og software engineering ved Universitetet i Oslo

Anniken Solem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Shifting Conceptualization of Control in Agile Transformations.

Mikalsen, Marius; Stray, Inga Viktoria Ågesdatter Gulli; Moe, Nils Brede; Backer, Idun. 2020, Second International Workshop on Agile Transformation (ATRANS). SINTEF, NTNU, UIOFaglig foredrag

Presentasjon av resultater fra Covid-19 survey til konsernledelsen i Storebrand.

Buvik, Marte Pettersen; Moe, Nils Brede. 2020, Ledergruppemøte. SINTEFFaglig foredrag

Hva kjennetegner team som lykkes i store komplekse organisasjoner? .

Moe, Nils Brede. 2020, Knowit Frokostseminar. SINTEFFaglig foredrag

Er hjemmekontor den nye normalen?

Moe, Nils Brede; Loftås, Stein Vidar. 2020, SINTEFIntervju

Unge utviklere minst effektive på hjemmekontor.

Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria; Stokke, Ole Petter Baugerød. 2020, SINTEF, UIOIntervju
1 - 5 av 139 | Neste | Siste »