Cristin-prosjekt-ID: 564903
Registrert av: REK Sist endret: 17. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 564903
Registrert av: REK Sist endret: 17. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av et hjemmebasert treningstilbud for arm og hånd etter hjerneslag som del av kommunebasert rehabilitering. Fokus på gjennomførbarhet og opplevd nytteverdi

prosjektleder

Birgitta Langhammer
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1915

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 30. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av et hjemmebasert treningstilbud for arm og hånd etter hjerneslag som del av kommunebasert rehabilitering. Fokus på gjennomførbarhet og opplevd nytteverdi

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål med studien • Å utvikle kommunebaserte trenings- og rehabiliteringstilbud for å styrke arm og håndfunksjon for personer med hjerneslag med redusert funksjon • Å teste bruk av støtte for håndledd og fingrer i samband med trening med mål å bedre kropp- og aktivitets funksjoner • Å undersøke gjennomførbarheten av treningsprogrammet, samt endringspotensialene i arm og håndfunksjon etter gjennomført treningsprogram

prosjektdeltakere

prosjektleder

Birgitta Langhammer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sunnaas sykehus HF
1 - 1 av 1