Cristin-prosjekt-ID: 564909
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 564909
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

CFS/ME i nord - pilot for en oppfølgingsstudie

prosjektleder

Kjersti Lillevoll
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/803

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CFS/ME i nord - pilot for en oppfølgingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å gjøre en avgrenset pilotstudie for oppfølging av pasienter med CFS/ME. Den vil danne grunnlag for utforming av en longitudinell studie med hensikt å studere endringer i symptomer og funksjon over tid. Pilotstudien vil gjøre repeterte målinger av fatigue, emosjonelle symptomer, daglig funksjon, fysisk aktivitet, søvn og helsetjenestebruk ved baseline, 3 måneder og 6 måneder. Piloten tester gjennomførbarheten av det planlagte design og identifiserer eventuelle problemer i forkant av en utarbeidelsen av protokoll for en større longitudinell studie. Videre undersøkes optimalt tidsspenn for registrering av fysisk aktivitet. Initiale data om sammenhengen mellom variablene og sammenligning med en frisk kontrollgruppe vil brukes i en hovedoppgave for to studenter ved profesjonsstudiet i psykologi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Lillevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kamilla Rognmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Maylinn Davidsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Mie Marie Elsness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4