Cristin-prosjekt-ID: 565005
Sist endret: 16. februar 2018, 13:59

Cristin-prosjekt-ID: 565005
Sist endret: 16. februar 2018, 13:59
Prosjekt

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse: fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser

prosjektleder

Kristin Ørjasæter
ved Norsk barnebokinstitutt

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk barnebokinstitutt

Klassifisering

Emneord

Barnelitteratur • Litteraturformidling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse: fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser

Vitenskapelig sammendrag

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse undersøker hvilken betydning litteraturformidling i skolen i regi av Den kulturelle skolesekken har for barnelitteraturen. Prosjektet setter fokus på forholdet mellom barnelitteratur og formidling i møte med barn og unge i skolen og spør hvordan dette forholdet kan påvirke utformingen av nye barnelitterære verk, hvordan de verk som blir presentert gjennom DKS, blir lest, opplevd og oppfattet, og på denne bakgrunn også forståelsen av hva barnelitteratur og litteraturformidling er og kan være.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Ørjasæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk barnebokinstitutt

Hilde Hagerup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk barnebokinstitutt

Anne Skaret

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Etiske utfordringer i forbindelse med litterære hendelser i skolen.

Skaret, Anne. 2017, Etikk og litteraturformidling for barn og unge. HINNFaglig foredrag

Presentasjon av forskningsprosjekt om litteraturformidling.

Skaret, Anne; Ørjasæter, Kristin. 2016, Skrive for å formidle. Lansering av nytt forskningsprosjekt. HINNPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2