Cristin-prosjekt-ID: 565205
Sist endret: 7. desember 2018 13:01

Cristin-prosjekt-ID: 565205
Sist endret: 7. desember 2018 13:01
Prosjekt

Funksjonsnivå (ADL) i sykehjem

prosjektleder

Annelise Dyrli
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Emneord

Aldring og helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. juni 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Funksjonsnivå (ADL) i sykehjem

Populærvitenskapelig sammendrag

I denne studien skal vi se på funksjonsnivå målt gjennom ADL, eller muligheten til å gjennomføre aktiviteter i dagliglivet i sykehjem. Vi antar at muligheten til å utføre aktiviteter i dagliglivet har blitt dårligere i sykehjemspopulasjonen over år, da det i senere tid har blitt et mål at flest mulig eldre skal bo hjemme lengst mulig, og være mest mulig selvstendig. Kravene for sykehjemsplass har dermed økt.

I artikkelen skal vi se på ADL-snitt målt i ulike utvalg, i årene 2000, 2004, 2007 og 2011. 6890 personer deltok i studieutvalgene. De som har flyttet inn på sykehjem de seneste årene (2007 og 2011), antas å være mer avhengige av hjelp, og ha høyere ADL-skår enn de som bodde på sykehjem i 2000 og 2004.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Annelise Dyrli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Torunn Holm Totland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5