Cristin-prosjekt-ID: 565450
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 19:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565450
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 19:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bedre risikovurdering av hypertrofisk kardiomyopati ved hjelp av datamodellering

prosjektleder

Pål Haugar Brekke
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1931

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre risikovurdering av hypertrofisk kardiomyopati ved hjelp av datamodellering

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM) har økt risiko for plutselig hjertedød. Å få operert inn en hjertestarter (ICD) er livreddende behandling, men gir risiko for komplikasjoner. Vurdering av hjertestans-risiko er en sentral del av oppfølgingen av HCM-pasienter. European Society of Cardiology (ESC) har siden 2014 anbefalt bruk av en nett-kalkulator for å beregne individuell risiko. I denne inngår delvis enkle mål fra hjerte-ultralyd eller MR. Vi vil utforske om mer avanserte ultralyd- og MR-målinger kan gi bedre risikoprediksjon. Vi vil også utforske om parametre som varierer over tid gir bedre prediksjon enn enkeltstående målinger. Vi vil forsøke å lage en datamodell for HCM basert på informasjon om HCM-pasienter og -genbærere som er fulgt over tid, for å få en bedre forståelse for sykdomsutviklingen. Ved hjelp av språkteknologi vil vi forsøke å automatisk finne klinisk og viktig informasjon i journalen. Studiedesignet er en historisk kohortestudie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Haugar Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thomas Brox Røst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lilja Øvrelid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Øystein Nytrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristina Ingrid Helena Hermann Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5