Cristin-prosjekt-ID: 565455
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. november 2018 13:18

Cristin-prosjekt-ID: 565455
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. november 2018 13:18
Prosjekt

Registerbasert studie av risikofaktorer for pengespillproblemer

prosjektleder

Ståle Pallesen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1178

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Registerbasert studie av risikofaktorer for pengespillproblemer

Populærvitenskapelig sammendrag

Norsk Tipping (NT) har monopol på de fleste pengespill i Norge i dag. For å kunne spille må alle spillerne ha et spillkort. Dette er koplet til personnummer. All spillatferd til NTs kunder blir registrert og lagret. Dataene brukes til spillregulerende tiltak (som utestengelse når man når månedelig tapsgrense osv.). NT bruker også dataene for å kategorisere spillerne som grønn, gul og rød ut fra algoritmer som inidikerer risikospill. Vi ønsker i dette prosjektet å kople data fra NT sine registre med FD-trygd registeret (inntekt, sykemelding, uføretrygd og sivil status), reseptregisteret (dopaminagonister og antidepressiva), Folkeregisteret (fødeland og statsborgerskap), og Norsk pasientregistert (avhengighetsdiagnoser) for å undersøke om forhold som inntekt, sykefravær, uføretrygd, skilsmisse, etnisitet, depresjon, bruk av dopaminagonister og avhengighetstilstander er risikofaktorer for spillproblemer. Vi ønsker å kople data som dekker en 7-års periode (2010-2016).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ståle Pallesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Rune Aune Mentzoni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Cecilie Schou Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Torbjørn Torsheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »