Cristin-prosjekt-ID: 565458
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2021, 14:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 565458
Registrert av: REK Sist endret: 24. desember 2021, 14:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

PE-REHAB - Lungerehabilitering etter lungeemboli

prosjektleder

Waleed Ghanima
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1940

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PE-REHAB - Lungerehabilitering etter lungeemboli

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungeemboli (blodpropp i lungearteriene) er en hyppig forekommende tilstand med insidens ca 0,5/1000 personår. Nyere studier har vist at opptil 50% av pasienter klager over vedvarende tungpust og redusert fysisk kapasitet etter lungeemboli, til tross for ingen objektive funn ved konvensjonelle hjerte/lungefunksjonstester, såkalt Post Pulmonary embolism Syndrom (PPS). Prosjektet består av to hoveddeler – én intervensjonsdel formet som en randomisert kontrollert studie samt én patofysiologisk del formet som pasient-kontroll (case-control) studie. Intervensjonsstudien vil undersøke effekten av et 8 ukers rehabiliteringsprogram på pasienter med PPS. Hvis intervensjonen viser seg effektfull, kan denne studien danne grunnlag for en ny evidensbasert behandling av en stor pasientgruppe som per nå står uten behandlingstilbud. I den patofysiologiske studien vil vi prøve å belyse hittil ukjente patofysiologiske mekanismer ved PPS ved hjelp av bl.a. MR hjerte, ultralyd m.m.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Ghanima

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Anders Erik Astrup Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Hege Hølmo Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Erik Klok

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Leids Universitair Medisch Centrum

Oliver Geier

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »